הקשר בין תכנון מס נכון לצוואות והעברה בין דורית

תכנון לקוי או היעדר תכנון נכון של הנכסים הפיננסים והפנסיונים אל מול חוסר בידע מקצועי בתחום הפיננסי בכתיבת צוואה והעברה בין דורית יכול לגרום נזקים הן כלכליים והן ברמת היחסים המשפחתיים.

מה כולל עושר משפחתי:

 • חברות
 • נדלן עסקי 
 • מניות
 • כספים פנסיונים
 • נדל"ן פרטי
 • רכוש

תכנון נכון של העברה בין דורית הכולל הסדרה משפטית והכנת צוואה בזמן = שמירה על עושר והאושר המשפחתי

תיקון 190 והעברה בין דורית

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שמאפשר הפקדת כספים לקופת גמל ומשיכתם באופן חד פעמי, כתשלום הוני, אחרי גיל 60. בדרך זו התיקון מאפשר למשקיעים שצברו חסכונות פרטיים במסלולים אחרים (שאינם פנסיה) "להכניס" את הסכום שחסכו אל המערכת הפנסיונית, ולהנות מהיתרונות של ניהול כספם בקופת גמל. וכל זאת מבלי שיצטרכו להתחייב מראש להשתמש בחיסכון שלהם בדרך של קבלת קצבה.

בהתאם למדיניות של עידוד חיסכון לגיל הפרישה, הוראות תיקון 190 מאפשרות למשוך את הכספים שהופקדו בקופת הגמל ללא קנס רק החל מגיל 60, ובתנאי שבעל החיסכון מראה שהוא מקבל ממקור אחר קצבה חודשית העונה להגדרה של פנסיה מזערית – שגובהה עומד כיום על כ-4,400 ש"ח בחודש. עבור חלק מהחוסכים המסלול הזה עשוי להביא עימו יתרונות לא מבוטלים.

בשונה מאפיקים אחרים, חיסכון בקופת גמל מביא עימו פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר, בקבלת דיווידנד או בקבלת ריבית מאיגרת חוב. לצד זאת, תיקון 190 קובע שתשלום המס במקרה של החלטה על משיכת הכספים מקופת הגמל יעמוד על 15% מס נומינלי ממרכיב הרווח, וזאת בשונה מ-25% מס ריאלי ממרכיב הרווח כפי שנהוג בשוק. בסביבת אינפלציה נמוכה מאוד המאפיינת את השוק היום מדובר בהטבה משמעותית. זאת ועוד, החוסכים במסלול הזה נהנים למעשה מהטבה כפולה: דחיית תשלום מס עד לרגע משיכת הכספים וגובה מס מופחת בעת המשיכה. מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה יהנה מפטור מלא ממס רווחי הון.

יתרונות נוספים מהם נהנים משקיעים בקופות גמל הם ריבוי אפיקי השקעה הכולל אפשרות לחשיפה לניירות ערך בכל העולם והשקעה בנכסים לא סחירים; מגוון רחב של מסלולי השקעה ואפשרות לעבור בין מסלולים ללא תשלום מס רווחי הון; ודמי ניהול נמוכים יחסית בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים.

לצד כל אלה, החיסכון בקופת גמל במסלול של תיקון 190 מאפשר תכנון העברה בין-דורית בתנאים נוחים. החוסך קובע בעצמו ולפי העדפתו מי יהיו המוטבים לרשת את הכספים שצבר בקופת הגמל. אם נפטר לפני גיל 75 המוטבים יוכלו למשוך את הכסף מבלי לשלם מס כלל. אם נפטר אחרי גיל 75 המוטבים "נכנסים לנעליו" ויכולים לבחור אם למשוך את מלוא הסכום ולשלם 15% מס על מרכיב הרווח הנומינלי או לקבל את הכספים כקצבה בפטור ממס רווחי הון.

העברת חיסכון לקופת גמל בהתאם לתיקון אינה מתאימה לכל אחד, ומחייבת מטבע הדברים ייעוץ פנסיוני, כך שההחלטה תעשה כחלק מתכנון פנסיוני מקיף שיקח בחשבון את כלל הצרכים של החוסכים. בקווים כלליים זו השקעה שמתאימה יותר לחוסכים מבוגרים שצברו סכום משמעותי, המתקרבים לגיל 60 (שלא יאלצו לחכות שנים עד לאפשרות למשוך את הכספים), ובטוחים שיהנו מקצבה העונה להגדרת הקצבה המזערית.

הגעת לגיל 60. יש לך קצבה מעל 4,600 ₪ בחודש?

כדי לעודד את האזרחים להפקיד לקופות הגמל, המדינה ניסחה מחדש תקנות, שפותחות לנו כרגע עולם חדש של אפשרויות שחשוב להכיר!
היכולת להפקיד בזכות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לקופות גמל וליהנות מהיתרונות כפי שיצויינו בהמשך, הם היבט חדש ומעניין, בעיקר כי הוא מאפשר לכל אזרח להפקיד כספים בקופת הגמל על שמו – ולנצל את האופציות הרלוונטיות עבורו.
 

על מה מדובר?

פתיחת קופת גמל במעמד עצמאי אשר מאפשר לעמית, בנוסף ליתרונותיו כמוצר חסכון, כשיגיע לגיל 60 לבחור בין שני מסלולים עם יתרונות משמעותיים ביותר:

 1. לקבל מהצבירה מקופת הגמל (לרבות הרווחים שנצברו) – קצבה מוכרת פטורה ממס ! בלי קשר לגובה הקצבה, למס השולי, לקצבאות או סכומים אחרים שקיימים לו (אם וכאשר), וכדומה…
 2. כאשר תהיה לעמית קצבה מזערית מקרן פנסיה (כ 4,600 ₪ נכון ל-2016) – הוא יוכל לבקש לקבל את הצבירה כסכום הוני! ואז ינוכו לו לכל היותר עד 15% מס על הרווחים הנומינאלים שנצברו מאז ההפקדה.

בנוסף, ובלי קשר, חסכון במסגרת קופת גמל מבטיח יתרון משמעותי וייחודי נוסף אשר לרוב מהווה נקודה חשובה ביותר לאוכלוסייה הבוגרת:

העברה בין דורית!

 1. אם נפטר העמית עד גיל 75 – המוטבים שהוא ממנה בקופה יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס! בלי קשר לגילם או מצבם.
 2. אם נפטר העמית אחרי גיל 75 – המוטבים יקבלו את זכויותיו (יוכלו לבחור או לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה ב- 15% מס נומינאלי על הרווחים או לקבל כקצבה פטורה כשיגיעו לגיל 60).

 

 

 להלן היתרונות להשקעה בדרך זו:

מיסוי:

 1. תשלום מס נמוך – 15% על רווח נומינאלי (היוון קצבה) למול 25% על רווח ריאלי.

 2. אפשרות משיכת כספים בדרך של קצבה (כולם או חלק) בפטור ממס
 3.  אפשרות לקבלת פטור ממס במקרה פטירה חלילה לפי גיל 75 (בהתאם להסדר התחיקתי).
 4. הגדרת מוטבים – פטור מצו ירושה/קיום צוואה והקלה בבירוקרטיה למוטבים במקרה פטירה.
 5. כספים בקופת גמל אינם בכלל עיזבון (למקרה של מס עזבון).
 6. העברה בין מסלולי השקעות ללא אירוע מס.

מסחר:

1.חיסכון בעלויות מסחר (עלויות זולות יותר לניהול באמצעות קופ"ג)

2.ד.נ. קופ"ג לרוב זולים מד.נ. תיק השקעות.

3.הנכסים בקופ"ג מפוזרים יותר מאשר בתיק השקעות פרטי.

4.קופ"ג להבדיל מתיק השקעות פרטי יכולה גם לרכוש גם נכסים שאינם סחירים.

אחר:

1.אפשרות לנייד הכספים בין הגופים בקלות (תקנות הניוד)

2.אפשרות לקבל הלוואות בתנאים מיוחדים על 30% מיתרת הכספים.

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות