התאמת פתרונות השקעה בהתאם לצרכים, טווח ההשקעה ופרופיל הסיכון

מהם שלבי התכנון הפיננסי?

שלב ראשון – בניית אסטרטגיה.

 1. אפיון הצרכים הכלכליים של התא המשפחתי/ יחיד
 2. מיפוי ואפיון של הרכב תיק הנכסים על רכיביו השונים.
 3. הגדרת ההון הנדרש לטיפול בכל צורך פיננסי:
  א. סכום נדרש.
  ב. טווח עד למימוש.
  ג. התאמת סוג הנכס לצרכים שהוגדרו, למשל: נזיל, לא סחיר, משלם קצבה, משלם אנונה, פטור ממס, חייב במס וכו'.
  ד. איתור עודף / גרעון של יתרת הנכסים אל מול הצרכים שכומתו כאמור למועד המימוש הנדרש.
  ה. בניית תכנית כלכלית להשלמת הפערים או לחילופין התאמת פתרונות להצמחת הון בגין הכספים הפנויים.

השלב השני – הטקטיקה – בחירת פתרונות

 1. לניהול אירועים לא צפויים בטווח השקעה קצר-בינוני יותאמו פתרונות בעלי מבנה עלויות נמוכות, פרופיל סיכון נמוך, נזילות מלאה ויכולת משיכה הן באופן חד פעמי והן כמשיכה לשיעורין (אנונה).
 2. לניהול תזרים שוטף עד ההגעה לגיל הזכאות, יותאמו פתרונות משלמי הכנסה.
  לניהול תזרים שוטף לאחר ההגעה לגיל הזכאות, יותאמו פתרונות משלמי קצבה להן יתוכנן באופן מיטבי הפטור בגין הקצבה המזכה (קיבוע הקצבה).
 3. לניהול כרית בטחון פיננסית לטווחי השקעה בינוניים וארוכים, יבחרו פתרונות כגון פוליסות חסכון, קופות גמל בתיקון 190, קופות גמל להשקעה, קופות גמל בניהול אישי (IRA) וכו', שייהנו מדחיית מס ויאפשרו הגדלת התשואה האפקטיבית לאורך השנים.
 4. לניהול תיקים המיועדים להצמחת הון וניצול הזדמנויות, תוך התאמה אישית לצרכים המשתנים בשווקים ומתוך ראיה ארוכת טווח יותאמו פתרונות אקטיביים בעלי אסטרטגיה גמישה, הן בתחום המניות והן בתחום החוב.
 5. לגיוון תיק הנכסים המיועד להצמחת הון בטווח הארוך, ישולבו קרנות מתמחות לא שכירות במגוון סגמנטים כגון קרנות חוב (PD), קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון וכו' וזאת בהתאמה לפרופיל הסיכון והיקף הנכסים של התא המשפחתי.

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות