תכנון פיננסי ותכנון כלכלי

תהליך מיפוי הצרכים הכלכליים

אפיון תיק הנכסים הכולל
של התא המשפחתי

מיפוי תיק הביטוח של הלקוח

הקצאת הנכסים הפיננסיים

התאמת פתרונות מדיניות השקעה לתיק הנכסים

תפריט נגישות