ניהול אירוע פרישה

ניהול אירוע פרישה - תכנון וביצוע הלכה למעשה

בהגיענו לעשור השביעי של חיינו אנו מתחילים לתהות:
האם אנו מוכנים לאירוע פרישה?
האם צברנו מספיק נכסים וכריות ביטחון?
מתי נוכל להפסיק לעבוד ולהמשיך לחיות בביטחון כלכלי?
האם נוכל לממש חלומות כלכלים כמו תחביבים, תמיכה בילדים, סגנון חיים עשיר וכו'?

כשמגיע החלק המורכב, המעסיק שלנו מדבר איתנו על תאריך לפרישה ומציג סימולציות של מענקי הפרישה המגיעים לנו לרבות השלמות פיצויים ופדיון ימי מחלה.

בד בבד, המעסיק מפנה אותנו למס הכנסה בכדי לקבוע מהו שיעור המס שהמעסיק יגבה ממענק פרישה זה.

בפנינו עומדות מספר חלופות לבחירה המצריכות ידע מקצועי ומכאן מחייבות הכוונה מקצועית.

חלופות לטיפול במענק הפרישה:

חלופה 1: משיכת רכיב הפיצויים הפטור בהתאם לתקרת הפטור השנתית כפול שנות הוותק, יתרת הפיצויים יימשכו בחבות מס מלאה בהתאם למס השולי או באמצעות פריסת מס שתאפשר הפחתה של המס בגין החלק החייב.

פריסת מס – בגין כל 4 שנות וותק תתאפשר פריסת מס לשנה עד מקסימום 6 שנות פריסה, ניתן לבחור לוותר על שנת הפריסה הראשונה במידה וזה תורם ומפחית את חבות המס הכוללת.

ניתן לבצע פריסה לשנים קדימה ולשנים אחורה בהתאם ליתרון המיסויי וחיסכון המס שינבע כתוצאה מכך.

פריסת המס תקח בחשבון את כל ההכנסות החייבות של הלקוח יחד עם החלק היחסי של הפיצויים, ומכאן יוגדר גובה מקדמת המס שאותו ינקה המעסיק או חברת הביטוח מרכיב הפיצויים שיתקבל.

חלופה 2: ייעוד לקצבה, המשמעות היא כי העובד בוחר לייעד את משיכת הפיצויים כקצבה שוטפת והמס יקבע בהתאם לקיבוע הקצבה עליו נרחיב בהמשך.

חלופה 3: רצף מעסיקים – בחלופה זו ידחה העובד את ההתחשבנות בגין מענק הפרישה למעסיק הבא וייצור רצף של וותק בין המעסיקים, חלופה זו דורשת כי תוך 12 חודשים ימצא העובד מעסיק שיפריש לו לפיצויים ותוך 24 חודשים ניתן לבצע חרטה ולחזור ולהתחשבן בהתאם לחלופה 1 ו-2.

הערה: יש להתייחס לעובדה שמשיכת פיצויים פטורים בגין 32 שנות עבודה עד ליום קבלת הקצבה תקטין את הפטור ממס בגין הקצבה המזכה לה זכאי הפורש בהגיעו לגיל הזכאות.

קיבוע קצבה – לפי סעיף 9 א לפקודת מס הכנסה

בחירת המקורות מהם נתבע קצבה ואופן חישוב המס המיטבי בגין קצבה זו (קיבוע קצבה):

לאחר שאפיינו את מקורות הקצבה הטובים ביותר והגדרנו את גובה ההכנסה הנדרשת, ואת מסלול ההבטחה של המוטבים להם אנו רוצים לדאוג במקרה של פטירה, אנו נפעל לתביעת הקצבה מהמקורות שהוגדרו.

עם קבלת תלושי הקצבה הראשונים אנו נפנה לפקיד שומה ונגיש טופס 161ד' אשר יטפל בקיבוע קצבה על פי סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה טופס זה יגדיר את יתרת הפיצויים הפטורים אותם משכנו בגין 32 שנות עבודה אשר תוכפל ב-1.35 ותפחית את יתרת הפטור ממנה נוכל לגזור את שיעור הקצבה הפטורה.

אישור זה לצד תיאומי מס יוגשו לגופים המשלמים על מנת להסדיר את שיעור המס האופטימלי בגין הקצבה ולאפשר את התזרים הנדרש לחיינו.

קצבה מזכה 

לאורך שנות החיסכון הפנסיוני הן כעצמאי והן כשכיר נהנינו מהטבות מס שוטפות שאפשרו לנו לחסוך לקראת הפרישה לצד חיסכון בעלויות המס השוטפות.

רכיב החיסכון שנובע מההפקדות השוטפות בגינן קיבלנו הטבות מס נקרא: קצבה מזכה.

והיא נחשבת כהכנסה חייבת לכל דבר מחד גיסא, אולם מאידך, ניתן לנצל את הפטור בגין הקצבה המזכה ולהפחית את חבות המס בגינה.

שוב, יש לזכור שבגין משיכת פיצויים פטורים עבור 32 שנות עבודה עד גיל קבלת הקצבה אנו נצטרך לקזז ולהקטין את הפטור ממס שמגיע לנו בגין הקצבה המזכה.

קצבה מוכרת

החל משנת 2000 בגין הפקדות לתגמולים ולפיצויים שנעשו מחוץ לתקרות שהוגדרו לאורך השנים, חויבנו בתלושי השכר בזקיפות מס אשר הגדילו את חבות המס הכולל בתלוש והקטינו את התזרים נטו הכולל לאורך השנים.

בבואנו לתבוע קצבה עלינו לאפיין ולאתר את רכיב החיסכון הקצבתי בגינו כבר שילמנו מס על מנת שנמנע מתשלום מס נוסף בגינו. רכיב זה ניתן יהיה למשוך הן כקצבה פטורה והן כסכום חד פעמי פטור.

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות

Responsive Iframe