תחזיות קצבה

כיצד עלינו להיערך ולתכנן את הקצבה החודשית ממנה נחייה בהגיענו לגיל הפרישה?

רובנו לא מתעסקים בתכנון אסטרטגי מקדים המגדיר באופן אישי את התזרים השוטף לו נזדקק כשנצא לפנסיה. 

למעשה אנו משאירים את עתידנו בידיהם של סוכנים פנסיונים שמתאימים מבנה הפקדות לפיצויים ותגמולים בהתאם להסכמים עם המעסיק או הסכמים קיבוציים או בהתאם לחוק פנסיה חובה.

בהתאם לדיווחים השוטפים המגיעים מהגופים השונים, אנו מקבלים מידע עובדתי, מצומצם ומוגמר לגביי הקצבה ברוטו לה אנו צפויים.

מידע זה, אינו כולל תכנון מס שיבהיר לנו מהו התזרים נטו הצפוי לנו ממנו נחייה או באילו כלים ניתן יהיה להגדיל או להפחית תזרים זה על מנת שיתאים לצרכים המשפחתיים שלנו.

בכל תקופה בחיי העבודה שלנו קיימת חשיבות גדולה לעצור, לתכנן ולאפיין את הצרכים הכלכליים השוטפים שלנו, ולבצע הנחה ריאלית לגביי גובה התזרים המשפחתי הנדרש בהנחת הפסקת עבודה בגיל פרישה.

בבחינת התזרים הנדרש נקח בחשבון את הראייה המשפחתית ונתייחס למקורות הכנסה נוספים לרבות נדל"ן מניב ו/או ירושות צפויות.

בסיום אפיון התזרים הנדרש, נוכל לוודא שיתרת החסכון הנוכחית בקרן הפנסיה או בפוליסת ביטוח המנהלים, לרבות הוספת ההפקדות העתידות והרווחים שיצטברו בגיל הפרישה, יאפשרו בהתאם למקדם הקצבה תזרים שמותאם לצרכינו.

במידה וקיימים חוסרים ניתן לבצע השלמות באמצעות הפקדות לקופות גמל להשקעה.

במידה ואיננו מנצלים את כל תקרות ההפקדה נפעל להתאמת ההפקדה השוטפת ובכך נגדיל את החסכון הצפוי.

במידה וניתן לשפר את דמי הניהול בחסכון הפנסיוני* נפעל לשינוי ובכך נתרום להגדלת החסכון וכפועל יוצא להגדלת הקצבה.

במידה ונכון לשנות את פרופיל הסיכון של החסכון הפנסיוני* ולהתאימו בצורה מיטבית לטווח ההשקעה שנותר עד יום קבלת הקצבה, נתרום להגדלת החסכון והקצבה בהתאמה.

במידה וניתן לשפר את איכות מקדם הקצבה בפוליסה על ידי בחינת חלופות מקבילות מול כל ספקי הקצבאות (קרנות הפנסיה וביטוחי מנהלים) נוכל להגדיל את התזרים שינבע מהקצבה.

לסיכום, יש לבחון באופן שוטף את תיק הנכסים הפנסיוני*, לזהות את מקורות הקצבה ולבחון בכל חתך כיצד ניתן לשפר את ערך החסכון ואת מודל חישוב הקצבה, דבר שיבטיח את היכולת לשמור על סגנון החיים ואיכות החיים להם אנו מורגלים.

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות