אפיון תיק הנכסים הכולל של התא המשפחתי

במהלך החיים אנו צוברים הון פנסיוני ופיננסי לצד נכסים ראליים

הון פנסיוני

הון פנסיוני נצבר לאורך השנים במסגרת עבודה, הן כשכירים והן כעצמאים ובגינו אנו נהנים  מהטבות מס. הון זה מיועד לתמוך בצרכים הכלכליים שלנו בהגיענו לגיל הפרישה ולאפשר לנו המשכיות כלכלית יציבה עד יומנו האחרון ואף מאפשרת העברת נכסים איכותית לדורות הבאים:

הון פנסיוני נחסך במסגרת קופות גמל/קרנות פנסיה/ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

לאורך השנים נעשתה רפורמה דינאמית בתחום וישנה חשיבות גדולה בניתוח והבנה של הרכב התיק הפנסיוני והאופן המיטבי בו נממש אותו הן כתזרים חודשי שוטף והן כהון חד פעמי שימשך על פי הצורך.

ישנה חשיבות גדולה בניהול שוטף של רכיבי החיסכון הפנסיוני שכן אנו חבים אחריות אישית בהשפעה על מבנה העלויות/פרופיל הסיכון של ההשקעות הפנסיוניות וההתאמה של הכלים הפנסיונים השונים לצרכים הספציפיים שלנו.

החלופות רבות:

מספר רב של גופים מנהלים

מספר רב של פתרונות שונים לאותה מטרה

מספר רב של מסלולי השקעה

אז איך בכל זאת אנו מוודאים שהבחירות שלנו הן הנכונות ביותר עבורנו?

הון פיננסי

ההון הפיננסי הינו הכסף הפנוי שצברנו לאורך השנים מעבודה, כספי ירושה, רווח שנבע מהשקעות פיננסיות/ראליות/בונוסים/מימוש אופציות וכו'

ההון הפיננסי נאגר לאורך השנים בכלי חיסכון שונים

  1. מזומנים ופיקדונות
  2. השקעה בני"ע במסגרת חשבונות מיועצים או מנוהלים
  3. השקעה בכלי חיסכון ארוך טווח כמו קופות גמל תיקון 190 או פוליסות חיסכון פיננסיות
  1. השקעות בנכסים ראליים שונים כגון נדל"ן, קרנות השקעות לא סחירות (אלטרנטיביות)  כמו קרנות חוב, קרנות פריווט אקוויטי, קרנות דיסטרס, קרנות הון סיכון וכו'.


ייעוד ההון שצברנו הינו לשרת את הצרכים הכלכליים (עליהם הרחבנו בפרק ניהול הצרכים הכלכלים) בצורה המיטבית ביותר עבורינו.

מגוון המוצרים המוצעים בשוק הינו רחב ומבלבל, קיימת מורכבות שנובעת מחוסר ידע וכלים.

לפיכך, בחירות לא נכונות עלולות לגרום לנזק כלכלי רב ולפגיעה ביכולת ההון שנחסך לשרת את צרכי התא המשפחתי, ובוודאי למנוע את היכולת להגיע להישגים כלכליים.

תהליך סדור של אפיון צרכים מקיף, והגדרת מטרות פיננסיות לצד התאמת הפתרונות הנכונים ביותר מבין אלו המוצעים, יגדיל בצורה משמעותית את היכולת של התא המשפחתי לנהל את צרכיו הכלכליים באופן מיטבי, ואף להצמיח את ההון המשפחתי לדורות!

לתיאום פגישת הכרות
ללא התחייבות

מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם

בכל שירות בתחום הפנסיוני כאמור באתר זה, יינתן על ידי גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013)
בע"מ ח.פ. 
514990241, שהינה מורשית בענף הפנסיוני, ו/או בעלי רישיון סוכן פנסיוני מטעמה

תפריט נגישות

Responsive Iframe